Instrukcja obsługi Pianek Ortopedycznych – Jak pobrać odcisk stopy?

Przed przystąpieniem do pobrania odcisku stopy należy wybrać jedną z dwóch pozycji pobierania miary:

  • W pozycji stojącej.
  • W pozycji siedzącej.
  1. Ustaw Piankę Ortopedyczną tak, aby znajdowała się zaraz koło stopy osoby, u której będziemy pobierać odcisk stopy. Stopa powinna być bez skarpetki. Jeżeli potrzebujemy wykonać odcisk stopy, gdzie występuję rana otwarta, to dla zachowania odpowiedniej aseptyki należy przyłożyć pomiędzy pianką, a stopą kawałek czystej zdezynfekowanej folii.
  2. Prosimy osobę, u której będziemy pobierali odcisk, aby rozluźniła się i nie pomagała przy wykonywanych czynnościach. Podnosimy jedną stopę trzymając jedną ręką za staw skokowy, drugą podtrzymując przodostopie.
  3. Ustabilizowaną stopę odciskamy zaczynając od tyłostopia uważając, żeby raz odciśnięte miejsce nie zostało poruszone, bo zaburzy to odcisk.
  4. Dociskamy kolejne miejsca na stopie stopniowo od tyłostopia w stronę przodostopia. Zwracamy uwagę na część boczną stopy oraz palce z głowami kości śródstopia.
  5. Po odciśnięciu stopy, informujemy pacjentowi, aby w dalszym ciągu nie pomagała podczas wyciągania stopy. Ostrożnie, lecz płynnie unosimy kończynę uważając, aby nie nacisnąć na brzeg odcisku. Odkładamy stopę na bok poza piankę.
  6. Czynność należy powtórzyć dla drugiej stopy.